- Sødermann har aldri fått overført personlige opplysninger av noe slag

Brønnøy kommune kommenterer leserinnlegg.

Kurt Henning Nybø (t.v.) i Brønnøy kommune sier at konsulentfirmaet Sødermann aldri fikk overført personlige opplysninger. Her med helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

I et leserinnlegg skriver Anne Mari Skillevik at hun er bekymret for hvordan konsulentfirmaet Sødermann, som har hjulpet Brønnøy kommune med å registrere psykisk utviklingshemmede, har ivaretatt taushetsbelagte opplysninger.

Brønnøysunds Avis har forelagt spørsmål for Brønnøy kommune, hvor økonomirådgiver helse og omsorg Kurt Henning Nybø svarer følgende:

- Kommunen har kontrakt med Sødermann til april 2019 som gjelder oppfølging av IS-3 og IS-4. Dette betyr at kommunen innenfor et begrenset antall timer kan søke råd hos Sødermann for å få gjennomført rapporteringer til Helsedirektoratet så optimalt som mulig. Når det gjelder rapportering psykisk utviklingshemmede vil kommunen gjennomføre registreringer på egen hånd for 2018 og her vil ikke Sødermann bli brukt. Sødermann ble heller ikke brukt vedrørende rapportering av PU (psykisk utviklingshemmede) for rapporteringsår 2017.

Rapporteringer inneholder ingen form for personopplysninger. Når det gjelder PU blir det rapportert om antall. Når det gjelder ressurskrevende blir det rapportert om hvor mange timer kommunen bruker til tjenesteyting totalt til denne gruppen. Kommunen lagrer ikke personopplysninger utenom fagsystemer som er godkjent for et slikt formål. Når det gjelder lagring av innsendte rapporter er dette noe Helsedirektoratet må avklare, men disse inneholder heller ikke personopplysninger.

Sødermann har for øvrig aldri fått overført personlige opplysninger av noe slag, og i de tilfeller det har vært snakk om timer til enkeltpersoner er vedkommende skjermet av Brønnøy kommune slik at personopplysninger ikke fremkommer.

Munikum er et organisasjonsutviklingsprosjekt som kommunen er en samarbeidspart i. Dette har ingen ting med ressurskrevende eller psykisk utviklingshemmede brukere å gjøre men er basert på å gi fordeler for kommunene i form av samhandling ved oppgaveløsning innenfor flere tjenesteområder.