Enova gir 25 millioner til elektrifisering av Tjøtta - Forvik

Første ferjestrekning ut i fylkets grønne skifte på fylkesvei 17.

I juli lanserte fylkesrådsleder Tomas Norvoll og samferdselsråd Svein Eggesvik den grønne ferjesatsingen på fylkesvei 17. Nå får de drahjelp av Enova.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

TTS´stolthet "Hornstind" var verdens første plug in-hybridferje, og den kom til Sør-Helgeland sent i juni 2017.

Men da var ikke alt på plass for lading på ferjeleiene. Og det har tatt tid. I mai i år sa TTS-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen følgende til BAnett om helelektrisk drift i Tjøttabassenget:

- Da må det en større utbygging til. Og jeg er sikker på at den kommer, men ting tar tid

Batteri- og laderlanlegg

Nå er det bevegelse i saken. Søndag kveld melder Nordland fylkeskommune at de til sin grønne satsing på kystriksveien får 25,79 millioner kroner fra Enova, statsforetaket som skal fremme effektive og fornybare energi- og klimaløsninger.

 Prosjektet omfatter bygging av følgende ladeinfrastruktur:

  • Forsterking av distribusjonsnettet
  • Batteribank
  • Automatisk fortøyning
  • Ladeanlegg
  • Utbedring av kaianlegg

Tjøtta - Forvik blir først

Det neste halvåret skal samtlige ferjesamband på fylkesvei 17 ut på nye anbud. Nordland fylkeskommune setter krav til null- og lavutslipp på alle ferjene. Samferdselsråd i Nordland, Svein Eggesvik (Sp), er svært fornøyd med at Enova nå støtter omleggingen av det første sambandet.

- Alle sambandene skal legges om. Men vi er helt avhengig av virkemidlene fra Enova for å kunne klare dette store løftet. Vi er svært fornøyd med at vi nå er i gang, sier han i fylkeksommunens pressemelding.

Enova støtter offentlige prosjekter for å skape forandring i retning av lavutslippssamfunnet.

– Ferjesamband egner seg godt til elektrifisering, og vi ser at denne type ferjeprosjekt også driver utviklingen framover i retning nullutslipp for maritim sektor generelt. For Enova handler dette prosjektet derfor først og fremst om å skape vekst i denne verdikjeden, sier markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Miljø i innkjøpsmakt

Fylkeskommunen vil bruke sin makt som innkjøper til å skape et grønt skiftet i fylket som har en fjerdedel av alle kollektive ferje- og båtruter i Norge. Totalt reiser mer enn to millioner passasjer årlig med ferje og hurtigbåt i Nordland.

- Fylkesveg 17 er en viktig samferdselsåre, men også et viktig reiselivsprosjekt i Nordland. Med sine seks fergesamband på den 630 kilometer lange strekningen, vil krav til null- og lavutslipp på sambandene gi stor effekt i miljøregnskapet, underbygger samferdselsråd Eggesvik.

Stor miljøgevinst

Totalt bruker ferjene i Nordland rundt 20 millioner liter drivstoff årlig. Det tilsvarer et utslipp på rundt 55.000 tonn co2. Å legge inn krav om null- og lavutslipp vil derfor gi et stort utslippskutt og bidra betydelig i det grønne skiftet.

- Ingen steder i Norge har man gjort slike grep med et slikt antall ferjer, som henger sammen langs en så trafikkert turist-åre. Med denne satsingen kutter vi utslippene på en tredel av alle ferjene i Nordland. Og som nevnt har Nordland en fjerdedel av landets kollektivtransport til sjøs. Dette er en svært ambisiøs satsing, sier Eggesvik.

Energikrevende ferjestrekning

Fergestrekningen Tjøtta–Forvik er i overkant av 20 kilometer lang og har en overfartstid på 45 minutter. Storhavet slår rett inn på enkelte deler av strekningen, noe som gjør sambandet mer energikrevende enn ferjesamband Enova har støttet i andre fylker.

– På grunn av værforholdene er det generelt langt mer krevende å elektrifisere sjøtransporten i nord. Å få vist at elektriske ferjer gjør jobben også i mer utfordrende farvann er viktig for å ta utviklingen videre. Derfor er vi glade for at Nordland fylkeskommune, som står for 25 prosent av Norges kystlinje og har i alt 24 ferjesamband, er med på å lede an med sine høye ambisjoner, sier Øyvind Leistad i Enova.Økt kapasitet og redusert utslipp

TTS har bestilt ny ferje til Vennesund-Holm

Skal døpes MF «Heilhorn».
Hybridferja må gå på diesel i starten

MF Hornstind skal ha nattlading på Tjøtta, men ladestasjonen er ikke klar.

 

Video: Bli med om bord i «Hornstind»

– Det er en fabelaktig båt. Jeg er storimponert, sier kapteinen.

 

Torghatten har bestilt to nye hybridferjer

Kjøper nybygg for 600 millioner.

 

TTS først i verden med plug in-hybridferje

Nyferja på Tjøtta-Forvik-sambandet skal gå på biodiesel og strøm.