OD-komitéen på Helgeland ber arbeidsgivere kjøpe et dagsverk 1. november

80.000 elever trenger jobb.

En del av distrikskomiteen på Helgeland: Nanna Moe (t.v.), Isak Kvandal, Tuva Hamnes og Audun Rørmark. Foran: Eila Máret Eira, Mathilde Solfjeld og Oda Mørk.  Foto: OD

Nyheter

Operasjon Dagsverk blir i år arrangert 1. november, og 80.000 elever trenger jobb, skriver OD-komitéen .

For Palestina

På Helgeland står mange elever klare for å gi et dagsverk for en mer rettferdig verden. Arbeidsgivere kan bidra til å gi 10.000 palestinske ungdommer en bedre fremtid. Prosjektet er i samarbeid med KFUK-KFUM Global og støtter traumebehandling, likestillingsprosjekter, og rettighetsopplæring.

Sosiale medier-ansvarlig?

- Vi i distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk på Helgeland håper at mange arbeidsgivere vil tilby en jobb på OD-dagen. Dette kan være alt fra vasking til å ha ansvar for bedriftens sosiale medier for en dag, sier leder for distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk på Helgeland, Eila Máret Eira.

Minsteprisen for dagsverket for elever på ungdomskolen er 300 kroner, og 400 kroner for elever på videregående.

- Som arbeidsgiver kan du være med å bidra! Samtidig kan du få utført en arbeidsoppgave. Her kan du slå to fluer i en smekk, framhever distriktskomitelederen.