Faktisk: Nei, man kan ikke slå fast at papirposer er bedre for miljøet enn plastposer

Samtidig er det ingen tvil om at plastposer er mer miljøskadelige enn papirposer, hvis de havner i naturen som søppel.

Faktisk konkluderer med at plastposer som ender opp som søppel er mindre miljøvennlige enn papirposer, men at dette er et lite problem i akkurat Norge.  Foto: Berit Roald/Scanpix

Nyheter