Politiet minner om plikten til å hjelpe: Bilister kjørte forbi bil som lå i grøfta

Trafikkulykke på E6 i Saltdal.
Nyheter

I nitiden fredag morgen meldte operasjonssentralen til Nordland politidistrikt om at en bil hadde kjørt av E6 og lå på taket ved Røkland i Saltdal. Nødetatene rykket ut til stedet.

Fører var trøtt

I sakens anledning sendte politiet også ut følgende påminner:

- Flere meldere har meldt til oss. Alle har bare kjørt forbi. Vi minner om at bilførere har plikt til å stoppe og å hjelpe når man kommer til en trafikkulykke.

Senere presiserte politiet at bilen ikke lå på taket, men stod på skeive i grøfta.

Bilføreren var uskadd og har opplyst at han var trøtt og må ha sovnet, skriver politiet, som tok beslag i mannens førerkort.

Plikt til å hjelpe

Vegtrafikklovens paragraf tolv sier blant annet følgende om plikter ved trafikkuhell:

"Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

De som er innblandet i trafikkuhell, har gjensidig plikt til å oppgi navn og adresse. Fører av kjøretøy skal også oppgi eierens navn og adresse og i tilfelle motorvognens kjennemerke."