Nær 120 arbeidsledige på Sør-Helgeland i juli

I juli 2018 er det 2.487 helt ledige i Nordland, dette er 180 færre helt ledige enn på samme tid i fjor

Slik er julistatistikken for Sør-Helgeland og Nordland. I Vevelstad omfatter statistikken så få personer at den ikke publiseres.  Foto: Nav

Nyheter

Tallene er ikke helt sammenlignbare (se nederst). De tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. 

I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

- Antall arbeidsledige i Nordland fortsetter å synke, noe som viser at det fortsatt er gode jobbmuligheter for arbeidssøkere i Nordland, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved Nav Nordland.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 6 873 personer fra juli i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 70 558 helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Flest arbeidsledige menn

I Nordland er det nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (389), serviceyrker og annet arbeid (244), butikk/salgsarbeid (235) og bygg og anlegg (235).

Størst ledighetsnedgang fra juli i fjor finner vi innenfor ingeniør- og ikt-fag, der det nå er 33 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 25 prosent.

I juli er det totalt 1.091 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,9. Dette er 26 færre personer enn i fjor. I juli er det totalt 1.396 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,1. Det er en nedgang på 154 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst andel hos 30-åringene

Aldersgruppen som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 30-39 år med ledighet på 2,9 prosent. Aldersgruppene 20-24 og 25-29 år har 2,8 prosent. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,4 prosent.

Totalt er det 456 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juli. Dette er 12 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,4 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av juli er det totalt 195 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 41 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Spesielle forhold

Nav presiserer at 2018- og 2017-tallene for juli ikke er helt sammenlignbare:

"Normalt sesongmønster er at arbeidsledigheten øker i løpet av juli. Arbeidsmarkedstallene for 2018 er basert på uke 31, mens de tilsvarende tallene for juli 2017 var basert på uke 30. Det vil si at tallene er hentet ut nesten en uke senere enn i fjor. Siden arbeidsledigheten normalt øker ganske mye i juli så medfører en ukes senere statistikkoppdatering at tallene for helt ledige og bruttoledige blir høyere enn sammenlikningstidspunktet i fjor. NAV estimerer at effekten for helt ledige er om lag 1 900 og for bruttoledige om lag 1 500 (for tallene som ikke er sesongjustert). Effekten dette har på de sesongjusterte tallene vil bli reversert i august, som i år vil bli på samme tidspunkt som i fjor i statistikken. NAV har fra og med juli også innført påminnelse på SMS om at arbeidsledige må huske å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Dette bidrar også til å dra opp ledighetstallet for juli, anslagsvis med rundt 1.200 personer. Til slutt har det også vært endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger i år. Man kan nå motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder som arbeidsledig, mot tidligere tre måneder. Dette ser også ut til å dra ledighetstallet noe opp, men effekten er sannsynligvis relativt liten."