Tungsjåføren trodde han hadde førerrett, det hadde han ikke

En manglende legeerklæring kostet en lokal tungsjåfør dyrt.

Mannen viste villig frem førerkortet til Statens vegvesens kontrollør. Da kom det frem at det ikke var gyldig. Nå er han idømt en bot for dette. Bildet er tatt ved en tidligere kontroll i Brønnøysund sentrum.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

I fjor vår skulle tiltalte fylle diesel på et vogntog som han fraktet et steinlass med, og stoppet på Hommelstø for å gjøre dette.

Der var en kontrollør fra Statens vegvesen, som ønsket å veie lasset.

Da kontrolløren tok kontakt med ham ga han førerkort og vognkort til kontrolløren, som kunne konstatere at det var utløpt. Han hadde ifølge kontrolløren og systemet Autosys ikke førerkort for klasse CE som kreves for lastebil med tilhenger. Ifølge kontrolløren fra Statens vegvesen må denne førerretten fornyes hvert femte år, kommer det frem i en nylig dom i Brønnøy tingrett.

Trodde han hadde førerrett

Tiltalte hadde blitt ilagt et forelegg for brudd på vegtrafikkloven for å kjøre uten gyldig førerkort, som tiltalte ikke har vedtatt, og saken kom derfor sendt til tingretten.

Tiltalte skal ha sagt til kontrolløren at han hadde fornyet yrkeskompetansebeviset sitt, og trodde at han da fornyet førerretten sin. I retten sa kontrolløren at det ikke er noe automatikk i dette, fordi du må vise frem ny legeerklæring, og at dette ifølge ham er vel kjent for de fleste som kjører lastebil.

Strenge krav til førere

Tiltalte møtte selv ikke i retten, og Brønnøy tingrett legger kontrollørens forklaring til grunn.

«Retten legger til grunn at tiltalte ved å kjøre lastebil med steinlass uten gyldig førerrett har opptrådt uaktsomt. Det stille strenge krav til bilførere, og det stilles strenge krav til at en må sette seg inn i de regler som gjelder. Tiltalte burde ha visst at han ikke hadde gyldig førerrett for lastebil klasse CE selv om han hadde fornyet yrkeskomeptansebeviset sitt, og retten viser i den forbindelse til [kontrollørens] forklaring», skriver dommerfullmektig Elisabeth Dolva Sandøy i dommen.

Reduserte boten med 3.000

Aktors påstand for straff var en bot på 10.000 kroner. Dette sa ikke retten seg enig i. En samlet vurdering som inkluderer at saken har hat uforholdsmessig lang liggetid gjør at retten setter boten til 7.000 kroner. Retten påpeker samtidig at tiltalte ifølge politiet selv kan ha bidratt til at det har tatt lang tid, siden han ikke har ville forholde seg til forelegget.

Han må også betale saksomkostninger, disse settes til 2.000 kroner.