Ap vil ha slutt på kommersielle aktører innen barnevern

– Dette gjør vi for barnas beste, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen.  Foto: Ap

Nyheter

Arbeiderpartiet leverte denne uka inn et et forslag i Stortinget som går inn for å fase ut bruken av private kommersielle aktører i barnevernet.

Offentlige eller ideelle

Forslaget går ut på at barnevernsinstitusjoner kun skal kunne eies og drives av det offentlige og ideelle organisasjoner. 

- Dette er de mest sårbare barna Norge har. Barn som sviktes av sine nærmeste fortjener at fellesskapet stiller opp og sørger for økt trygghet og stabilitet. Det er en alvorlig sak når staten tar barn bort fra familien. Alvorligheten tilsier at offentligheten bør ha det fulle og hele ansvaret for tjenestene, sier Henriksen.

Forslaget går videre ut på at regjeringen må legge fram en plan for hvordan kommersielle aktører skal fases ut av alle deler av barnevernet. Samtidig skal offentlig og ideelt eierskap trappes opp.

– Dette er et svar på den økende kommersialiseringen av offentlige velferdstjenester denne regjeringen driver. Vi ser at de overhodet ikke har noen begrensninger på dette. Store kommersielle virksomheter henter ut stadig mer penger fra felleskapet. Dette er våre skattepenger. Vi mener dette er en helt feil retning å gå. Kvaliteten i barnevernet skal bli bedre, ved at pengene som brukes over statsbudsjettet faktisk beholdes i barnevernet, sier Henriksen.

Ønsker flere små

I forslaget står det «I et system med anbudsbyråkrati og store kommersielle aktører risikerer vi at et ønske om fortjeneste blir viktigere enn barnets beste når hjelpetiltak skal velges. Derfor er barnevernet uegnet for konkurranseutsetting».

- Vi ser stadig oppslag om at private kommersielle konserner beriker seg på fellesskapets bevilgninger til barnevern, dette må ta slutt, sier Henriksen videre.

I statsbudsjettet i fjor var over 500 millioner kroner satt av til private barnevernstiltak, mens bevilgninger til kjøp fra ideelle organisasjoner ble redusert med fem millioner kroner.

– Vi ser en markedsdominans av få og store kommersielle aktører. Det mener vi er en uheldig utvikling. Vi ønsker et mangfold av flere små og store ideelle organisasjoner i tillegg til det offentlige, avslutter stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen.