Polaris kjøper seg opp i Trønder-Avisa

Polaris Media betaler 11,1 millioner kroner for 45,9 prosent av aksjene i den steinkjerbaserte regionavisa.

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.  Foto: Pressefoto

Nyheter

Det melder Polaris Media AS i en pressemelding fredag ettermiddag.

Fra 10 til 56 prosent

Dette er særlig av interesse for namdalingene, siden Trønder-Avisa eier Namdalsavisa.

Siden Polaris allerede eier 10,1 prosent av Trønder-Avisa innebærer oppkjøpet av konsernet nå har en majoritetsposisjon i Trønder-Avisa AS.

Ifølge pressemeldingen betaler Polaris Media 11,1 millioner kroner for aksjeposten, og har nå 56 prosent av aksjene.

Krevende omstilling

– Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende og de to lokale eierne henvendte seg til Polaris Media med spørsmål om de kunne tenke seg et større eierskap i konsernet, fordi vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier styreleder i Trønder-Avisa Jon Håvard Solum, som representerer AS Nord-Trøndelag i pressemeldingen.

Han uttrykker stor tro på framtiden til de lokale og regionale mediehusene med Trønder-Avisa og Namdalsavisa i spissen, og understreker at AS Nord-Trøndelag fortsatt vil eie 44 prosent av aksjene i Trønder-Avisa-konsernet.

Til Trønder-Avisa kommenterer styreleder Solum at konsernet verdsettes til 24 millioner kroner:

– Jeg kom inn som styreleder for seks måneder siden, og så fort at det var behov for å gjøre noe med eierskapet. Eierskapet var en begrensning for utviklingen av selskapet. Jeg ønsker ikke å kommentere prissettingen av selskapet i media. Men det er på det rene at salget skulle vært gjort før, sier Solum til avisen.

Selger seg ut

Det er LL Inntrøndelagen som selger seg ut av konsernet.

– Når vi selger oss ut av selskapet er det fordi vi vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og skal kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehus, sier Mads Braarud, styrerepresentant for LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa.

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch, og hinter til videre lokal vekst for mediebransjen i Trøndelag.

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern videre med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i pressemeldingen.

Adressa-konkurrent

Konsernet Trønder-Avisa AS eier mediehuset Trønder-Avisa, mediehuset Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon og utviklingsselskapet Ofag. I 2017 omsatte konsernet for 198 mill. og hadde et driftsresultat før avskrivninger på 0,4 mill.

Polaris Media eier flere andre aviser i Trøndelag, som historisk i større eller mindre grad konkurrerer med Trønder-Avisa, Adresseavisen, Innherred (som dekker Verdal og Levanger), og Stjørdalens Blad/Malvikbladet.

Dekker bl.a. Bindal

Trønder-Avisa har historisk vært en steinkjerbasert avis, og har hovedkontor i samme by og lokalkontor i Levanger. Avisen dekker det gamle Nord-Trøndelag fylke, og i noen grad Bindal, og var frem til oppkjøpet kjent som en av de siste konsern-frie store lokalavisene i Norge.

Namdalsavisas dekningsområde er Namdalen, inkludert Bindal, og Trønder-Avisa og Namdalsavisa har siden førstnevnte kjøpte sistnevnte hatt en stoffdelingsavtale.

I det tidligere Nord-Trøndelag har Trønder-Avisa vært den største medieaktøren, med hovedvekt rundt de tre bykommunene på Innherred, Steinkjer, Verdal og Levanger.

For ordens skyld: Journalisten som skriver denne saken har arbeidet i Trønder-Avisa, og Polaris Media er majoritetseier i Brønnøysunds Avis.