Her blir Sjøheimevernet lagt ned på Drevjamoen

Noen fra det nedlagte Sjøheimevernet vil bli brukt videre i HV-14.

Torsdag 18. januar la Hv-14 ned sine to Sjøheimeverns-avdelinger. Det hele ble markert på Drevjamoen nord for Mosjøen. Distriktssjef oberstløytnant Bengt Henriksen (nummer to fra høyre) ledet seremonien.  Foto: Per-Inge Johnsen/Forsvaret

Nyheter

«Nå er sjøheimevernet historie i Nordland». Slik oppsummerer HV-14 nyheten i en pressemelding mandag. Torsdag 18. januar 2018 ble nemlig Sjøheimevernet i HV-14 lagt ned. Dette ble markert i en seremoni på Drevjamoen nord for Mosjøen.

Under oppstillingen på Drevjamoen takket distriktssjef oberstløytnant Bengt Henriksen muligheten til å takke mannskapet som har tjenestegjort i Sjøheimevernet i Nordland.

– Selv om det er vemodig å legge ned en kapasitet som sjøheimevernet, så er det bra at vi får tilført våre gjenværende HV-områder kompetent personell fra de nedlagte sjøheimevernsområdene. I tillegg er jeg fornøyd med at vi får videreført noe av spesialkompetansen som lå i sjøheimevernet, sier Henriksen.

Nedleggelsen ble også markert med en avslutningsmiddag for mannskapet. Etter oppstillingen torsdag ble de mannskapene som fortsetter tjenesten i landheimevernet omkledd fra blå til grønn uniform, mens de som skal dimitteres leverte inn alt utstyret sitt.

Mange vet nok ikke at selveste Shetlands-Larsen, Leif Larsen, var sentral i oppstarten av Sjøheimevernet. Det ble opprettet i 1951 fordi forsvarsledelsen så behovet for bedre overvåking av kysten og kystforsvar.

Sjøheimevernet ble vedtatt nedlagt av Stortinget i langtidsplanen for forsvarssektoren i juni 2017.