Natur og Ungdom med klar melding til statsministeren

- Solberg må ta Norge ut av oljetåka, krever 300 landsmøtedelegater. Deriblant to brønnøyjenter.
Nyheter

Miljøorganisasjonen stiller følgende krav til Erna Solberg som er i gang med forhandlinger med Venstre om en regjeringsutvidelse.

"300 norske ungdommer, samlet til Natur og Ungdoms landsmøte 6.-9. januar, krever at neste regjering ikke fortsetter å etterlate store miljøproblemer til dagens unge. Øverst på kravlista er at regjeringa tar Norge ut av oljetåka og inn i en fornybar framtid.", framgår det i pressemeldingen fra landsmøtet.

Leder Ingrid Skjoldvær er klar på at mer oljeboring ikke er veien å gå.

- Den neste regjeringen er nødt til å sørge for et grønt skifte fra forurensende oljeindustri til fornybare næringer. Da er det ikke et alternativ å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja eller å gi full gass for oljeboring i Arktis, sier leder Skjoldvær i pressemeldingen.

Tapte søksmålet mot staten

I november i fjor saksøkte Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Greenpeace staten fordi de mener tildelingen av oljelisenser og utvinning i Barentshavet er brudd på Grunnloven. Torsdag i forrige uke falt dommen i Oslo tingrett og staten ble frikjent i Norges første mijørettssak.

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas. Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.

Oslo tingrett avviser organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig, og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever. I dommen legger tingretten til grunn at Grunnlovens miljøparagraf ikke inkluderer utslipp fra norsk oljeutvinning i utlandet.

Organiasasjonene ble dømt til å betale saksomkostninger på 580.000 kroner til Olje- og energidepartementet.

Fastholder sitt syn om grunnlovsbrudd

Det er 12 aktive medlemmer i Natur og Ungdom Brønnøysund. Nora Sletaune (17) og Maiken Solheim (18) deltok på landsmøtet. De støtter resolusjonene som ble vedtatt. I den ene fastholder miljøorganiasasjonen sitt syn på at at staten bryter Grunnloven.  

- Dommen anerkjenner at Grunnloven faktisk gir alle Norges innbyggere retten til et sunt miljø. Klimaet tåler ikke mer olje. Det er klimaforskerne krystallklare på. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer min framtid. For oss er det klart at staten bryter Grunnloven og vår rett til sunt miljø. Tingretten legitimerer en navlebeskuende klimapolitikk som ser bort fra at klimakrisa ikke kjenner landegrenser, framgår det i pressemeldingen.

Blant delegatene fra Nordland var to jenter fra Brønnøysund. Nora Sletaune (bakerste rekke nr. 4 fra venstre) og Maiken Solheim (stående helt til høyre).  Foto: Natur og ungdom

- H, Frp og V må ta ansvar

Natur og Ungdom mener også at politikerne begynner få det travelt med å oppnå det fastsatte utslippsmålet for 2020.

- I følge Cicero kan karbonbudsjettet vårt være brukt opp innen 2020. Aldri har politikerne hatt dårligere tid. Nå må Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ta ansvar og sende Norge i full fart mot fornybarsamfunnet. Vi kommer i alle fall ikke til å sitte på baken og se på at politikere sender oss i full fart mot stupet. Vi krever at regjeringen tar ansvar for miljøkatastrofen fortida har skapt, og som det er vi, ungdommen, som må leve med, skriver Natur og Ungdom i pressemeldingen fra landsmøtet.