Inga Elisabeth Næss fra Vega tildelt Kystenprisen

Vant pris Inga Elisabeth Næss fra Vega får Kystenprisen fra Forbundet KYSTEN for sitt arbeid med å synliggjøre kvinners bidrag til kystkulturen som ga Vega verdensarvstatus.  Foto: Lillemor Hestvik

Nyheter

Kystenprisen deles ut av Forbundet KYSTEN til enkeltpersoner som har utmerket seg med sin innsats for å ta vare på- og formidle kystens materielle- og immaterielle kulturarv.

Forbundet opplyser i en pressemelding søndag at Næss får prisen for sitt arbeid med å synliggjøre kvinners bidrag i en særegen kystkultur på Vega.

- Hennes pionerinnsats har i stor grad endret hvordan folk tenker om fuglevoktervirksomheten. Vegaøyene ble skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004. Unescos verdensarvkomité skriver i sin begrunnelse: «Vegaøyene viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.», skriver forbundet.

Begrunnelsen for Vegaøyenes plass på den prestisjetunge listen er det unike kulturlandskapet i området som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur over lang tid.

- Inga Næss var en av drivkreftene for å få tradisjonen inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. For ikke å miste den gamle kulturtradisjonen, tok hun initiativ til å lage et ærfuglmuseum på Vega, som åpnet i 1999. Museet er det eneste i sitt slag i verden, og har blitt en viktig attraksjon på Vega, skriver forbundet.

Prisen ble overrakt av styreleder Asgeir K. Svendsen under Forbundet KYSTENs landsmøte i Norheimsund i helgen.

Inga Elisabeth Næss har også skrevet en rekke bøker der hun dokumenterer den unike ærfugltradisjonen i tekst og bilder.

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10.500 medlemmer fordelt på 126 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber forbundet for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.