St. Olavs kan ikke ta alle hjertsyke nordlendinger

Sykehuset har nesten ikke kapasitet til å ta imot pasienter med hjerteproblemer. Pasientene må fly til Tromsø.

Lander Helihoptert lander på landingsplattformen ved St. Olavs i Trondheim.  Foto: Pressefoto

Nyheter

– Vi har rom til en viss økning kanskje, men det er ikke stor reservekapasitet her nei, sier klinikksjef ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Rune Wiseth til NRK.

Nordland fylke har per dags dato ikke et PCI-senter hvor pasienter med hjerteproblemer kan få blokket ut tette årer. Flyturen blir dermed lang, spesielt for helgelendinger - som må fly helt til Tromsø.

Opp til vurdering

22. februar skal styret i Helse Nord vurdere om tilbudet også skal opprettes ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Fylkesråd Tomas Norvoll mener dette vil gi flere den beste behandlingen, ifølge NRK.

– Vi ser tall som viser at jo lenger borte du er fra Universitetssykehuset i Tromsø, jo mindre er sjansen for å få denne behandlinga, sier han.

Lang reise

BA har tidligere skrevet om PCI-problematikken. Anestesilege og styremedlem i Nordland legeforening Benjamin Storm fortalte til NRK, gjengitt av BA, at han hadde opplevd å se folk dø i ambulanseflyet.

- Noen har ved ankomst i Tromsø fått redusert hjertefunksjon på grunn av den lange tiden det har tatt, sa han.

- Uforsvarlig

Ordførerne i Sømna og Brønnøy, Andrine Solli Oppegaard og Johnny Hansen, har tidligere uttalt i et intervju med BA at begge ønsker å sende pasienter fra deres kommuner til St. Olavs.

- Det er uforsvarlig å legge opp til tidkrevende transport når det haster med behandling, sa Oppegaard.

Hansen støttet opp under resonnementet og sa:

- Det er en liten time til Trondheim fra Brønnøysund. Det vil ta lengre tid å fly til Tromsø. Samtidig er det en kostnads- og tidsmessig utfordring, sier han.