Endte på taket etter fyllekjøring

Nå må kvinnen i fengsel.
Nyheter

En 19 år gammel kvinne fra Indre Helgeland er i Alstahaug tingrett dømt til 20 dager ubetinget fengsel for promillekjøring i mai i fjor.

Ifølge siktelsen var hun påvirket av alkohol da hun kjørte av veien i Jomfrurenna i Mosjøen. Kvinnen hadde en passasjer i bilen, og bilen landet ifølge avisen Helgelendingen på taket. En eller flere pasienter ble også fløyet til sykehuset på Mo i Rana med luftambulanse med lettere skader etter ulykken.

Kvinnen erkjente straffskyld da hun møtte i retten, og saken gikk som en tilståelsesdom.

Ifølge rettspapirene hadde kvinnen mer enn 1,2 i promille under kjøringen, noe som er en grad av beruselse som normalt medfører ubetinget fengsel, noe det altså gjorde i denne saken. Retten mener det er skjerpende at kjøringen endte i en ulykke som kunne fått et langt mer alvorlig resultat enn den gjorde, mens det anses formildende at hun har erkjent og kommet med en uforbeholden tilståelse.

Hun idømmes også en bot på 10.000 kroner, som er noe lavere enn vanlig, men dette begrunnes i økonomiske forhold hos domfelte.

Hun mister også førerkortet i to år og to måneder, som er noe kortere enn påtalemyndigheten la ned påstand om.