Vefsn skal ha blitt «direkte oppfordret» til å trekke seg fra Kystplan Helgeland

Det hevder administrasjonen i kommunen. Kommunens ønsker om villaks ble oppfattet som «en belastning og en som forsinker».

Hvem tjener på Kystplan Helgeland? Vefsn skal ha blitt bedt om å trekke seg ut av samarbeidet. Her fra oppdrettsanlegg ved Skogsholmen, fotografert av Sweco under arbeidet med en rapport. 

Nyheter

Kystplan Helgeland er i korte trekk en interkommunal arealplan i sjø, og skal være et verktøy for «bærekraftig utvikling av sjørelaterte næringer og verdiskapning og godt havmiljø». Planen er tenkt å gjelde i 13 kommuner, og er det Norges største kommunedelplan.


Rapport om verdensarvområdet:

– Oppdrettsanlegg bryter med verdensarvverdiene

Les Sweco-rapporten om verdensarvområdet og oppdrett her.

Det har likevel stormet en del rundt planen, ikke minst på Vega, der Fylkesmannen i Nordland og NVE har til sammen fire innsigelser, der særlig spørsmålet om akvakultur i verdensarvområdet har fått stor oppmerksomhet.

Selvskudd

Nå får planen et skudd for baugen i Vefsn, men det spørs om det er et selvskudd.

– Kystsoneplanen ivaretar ikke annet enn oppdrettsnæringen. Det er vel og bra med gode intensjoner om samarbeid på Helgeland. Men dette er ikke samarbeid, det er utpressing, sa SVs Åshild Pettersen planutvalget tirsdag denne uken, ifølge Helgelendingen (krever abonnement).

– Bedt om å trekke seg

Ifølge avisen behandlet utvalget en sak der rådmannen innstilte på at Vefsn må trekke seg fra arbeidet med planen.

– Prosjektgruppa for planen ikke har tatt høyde for våre ønsker om vern av villaks, med tilhørende forsiktighetsregler. I tillegg står prosjektet uten koordinator, ekstern finansiering er brukt opp og vi har ikke fått svar på hva som er videre framgang i prosjektet. Vi ble nær direkte oppfordret til å trekke oss ut og er sett på som en belastning og en som forsinker. Det må regnes med at vi må være med å finansiere videre planarbeid om vi deltar, forklarte saksbehandler Bjørn Arild i Vefsn kommune Solvang under møtet, melder Helgelendingen.

Han forklarte ifølge avisen ikke hvem som oppfordret Vefsn til å trekke seg ut.

Viste til Vega

SVs Pettersen skal ifølge avisen ha vist til debatten på Vega.

– Vi blir fortalt at alle andre kommuner skal være så fornøyd med planprosessen. Det stemmer ikke nødvendigvis; på Vega har det pågått mye debatt om de såkalte buffersonene. Dersom vi skal være med, så må vi også gå nye runder med planen, sa hun.

Relaterte saker:

Rapport om verdensarvområdet:

– Oppdrettsanlegg bryter med verdensarvverdiene

Les Sweco-rapporten om verdensarvområdet og oppdrett her.

Verdensarvstiftelsen holder tilbake rapport om oppdrett i verdensarven

Styreleder Andre Møller i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv vil ikke gi innsyn i rapporten som omhandler verdensarv og havbruk før den er styrebehandlet.