Brønnøy får sorenskriver i Mo i Rana

Sorenskriver Roald Tørrissen ble ikke hørt. Får ikke lokal etterfølger.

Vikar Dommerfullmektig Magnus Rognhaug skal fungere som sorenskriver i juli og august.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Domstoladministrasjonen melder i en pressemelding at de innfører prøveordning med felles sorenskriver for Brønnøy tingrett, Rana tingrett og Alstahaug tingrett fra 1. september 2016.


Rognhaug vikarierer

Rolf Selfors, sorenskriver ved Rana tingrett og siden våren 2015 også konstituert sorenskriver ved Alstahaug tingrett, konstitueres som sorenskriver ved Brønnøy tingrett fra 1. september 2016. Dette er en prøveordning fram til høsten 2017. 

Dette skjer som følge av at mangeårig sorenskriver ved Brønnøy tingrett, Roald Tørrissen, fratrer sin stilling fra 1. juli.

I mellomperioden fram til 1. september vil dommerfullmektig Magnus Hovind Rognhaug være fungerende sorenskriver ved Brønnøy tingrett. Det vil i tillegg bli kunngjort en ettårig konstitusjon som tingrettsdommer ved Brønnøy tingrett, denne dommeren skal også kunne ta oppgaver for Alstahaug tingrett og Rana tingrett, melder Domstoladministrasjonen.


Skal evalueres

Videre skriver Domstoladministrasjonen:

"Med felles ledelse for disse tre domstolene forventes en frigjøring av ressurser ved at færre personer utøver ledelsesfunksjonene. Dette legger til rette for at ressursene i stedet  kan benyttes til saksavviklingen, og man oppnår et større fagmiljø. Felles ledelse vil også redusere domstolenes sårbarhet ved fravær i forbindelse med sykdom og ferier.

Felles ledelse innebærer ikke endringer i rettskrets og kontorsteder, dvs. Brønnøy tingrett består som egen domstol i forhold til budsjett, rapportering og måloppnåelse. Medarbeidernes tilsettingsforhold ved Brønnøy tingrett endres ikke som følge av denne prøveordningen.Domstoladministrasjonen vil i løpet av prøveperioden evaluere ordningen med felles ledelse for å vurdere permanent ledelsesform ved Brønnøy tingrett etter avsluttet prøveordning høsten 2017."'


Lokal motstand

Da Domstoladministrasjonen i mars la fram forslag om felles sorenskriver i Brønnøysund var både sorenskriver Roald Tørrissen og de ansatte ved Brønnøy tingrett negative til dette.

- Det bør ansettes en ny sorenskriver, eller i det minste foretas en toårig konstituering. Hvis DA skal overbevise de ansatte og andre lokale parter om at det trengs en endring, så trenger de minst to år. Det er ingenting av det jeg har hørt i dag som tilsier at man bør legge Brønnøy tingrett inn under sorenskriveren i Rana, sa Roald Tørrissen.

Dommerfullmektig Magnus Hovind Rognhaug sa følgende på vegne av de ansatte ved Brønnøy tingrett.

– Vi mener at det er gode grunner for at det bør være en stedlig sorenskriver i Brønøy. Fjernledelse mener vi er altfor dårlig utredet. Det må innhentes uttalelser og evalueringer fra Alstahaug før vi selv blir gjenstand for det samme eksperimentet fra DAs side. Er det ikke aktuelt å ansette ny sorenskriver, så mener vi at det i det minste bør gjennomføres en toårig konstituering. Den tiden kan brukes på å utrede en eventuell endring bedre.

Relaterte saker:

DA vil legge Brønnøy tingrett inn under Rana

Domstoladministrasjonen (DA) kommer torsdag. Vil gi Rana og Brønnøy felles sorenskriver.