Nybygg skaper begeistring

Statsbygg fikk skryt for det planlagte nybygget til Brønnøysundregistrene under folkemøtet.

Ny illustrasjon Slik ser Statsbygg for seg at det nye registerbygget skal bli.  Foto: Ratio Arkitekter AS

Nyheter

Under folkemøtet i kveld var det 25 personer som møtte opp, og flere av disse stilte spørsmål til Statsbyggs prosjektleder Jan Myhre og arkitekt Karen Hagen fra Ratio Arkitekter AS.

– Det er viktig hvordan et slikt bygg skriver seg inn i byen. Dette skal ikke bare være et privat bygg, men til glede for folket. Det som har vært viktig hele tiden er en god siktakse mot havet. Dette er det viktig å opprettholde og forsterke.  Det er viktig at det ikke bare er to nye bygg, men at det skaper nye byrom i Brønnøysund, sier Hagen.

Det er planlagt det arkitekten omtaler som en forplass foran bygget på torget hvor det skal plantes trær og anlegges med benker. I tillegg er det fokus på hvordan området ved kaia skal tilrettelegges både for allmenn bruk og for bruk til ordinære havneformål.

– Det er stort fokus på at bygget skal bli et løft for byen og dette er vi ydmyke til, sier hun, og viser til mange gode ytre og indre kvaliteter og materialer ved bygget.

Det skal brukes både metall og stein. Samtidig legges plantearten sedum på taket, som gjør at taket endrer farge med årstidene.

- Vi er fortsatt avhengig av riktige valg, helt frem til og under bygging for at man er sikret at kvalitetene som er tilstrebet blir ivaretatt og at resultatet blir vellykket for Brønnøysundregistrene og Brønnøysund. Her er vi klar over at det er stor fallhøyde. I mange år fremover vil prosjektet forandre og prege hele byen. Med nedbygging av byens sentrale grøntområde med Schrøderhaugen må det være, og har det vært, fokus på hva som skal erstatte denne kvaliteten i sentrum, sier Hagen.

Oskar Ovid var en av dem som applauderte Statsbyggs presentasjon av det ferdige forprosjektet.

– Jeg er en representant for ungdommene. Jeg må si at det er et nydelig forslag som kommer frem her. Arkitektmessig er dette helt nydelig. Jeg føler at dere blåser nytt liv i sentrum, konstaterte Ovid.

Les mer i Brønnøysunds Avis lørdag.