Kari Anne har tatt over

Vevelstad fikk i dag sin første kvinnelige ordfører.
Nyheter

Etter 12 år i vervet overrakte Ken-Richard Hansen kjedet og klubba til parti- og listefelle Kari Anne Bøkestad Andreassen i ettermiddag. Hun ble enstemmig valgt av kommunestyret for 2014-2019, som består av syv kvinnner og seks menn. Det betyr at Vevelstad går inn i 100-årsjubileumsåret 2016 med sin første kvinnelige ordfører.

- Kjære nye kommunestyre og ikke minst det gamle. Jeg takker for tilliten og går til oppgaven med ærefrykt. Det er betryggende å kunne dra nytte av erfaringene fra avtroppende ordfører og andre representanter i kommunestyret. Ken-Richard blir nok belemret med mange spørsmål, du vil jo også fortsatt være engasjert til beste for Vevelstad. Jeg håper vi kan fortsette det gode samarbeidet kommunestyret har hatt de neste fire årene også. Jeg er helt avhengig av støtte og hjelp, sa Bøkestad Andreassen, i sin tiltredelsestale.

Kuvending i forhandlingene

Velgerne i Vevelstad hadde tre lister å forholde seg til i årets kommunevalg. Samarbeidslisten, Kommunelista og Arbeiderpartiet. Etter at stemmene var talt opp viste det seg at det forelå tre mulige flertallskonstellasjoner.

Samarbeidslista har hatt rent flertall i kommunestyret i inneværende periode. Med Ken-Richard Hansen som ordfører og Kari Anne Bøkestad Andreassen som varaordfører, og er fortsatt størst med hele 47,4 prosents oppslutning. Men det er en nedgang på 13,1 prosent som gjør at de mistet to mandater – og dermed flertallet. Kommunelista fikk 28,1 prosent og doblet antall mandater fra to til fire. Mens Arbeiderpartiet endte opp med 1,6 til 24,5 prosent og beholdt sine tre mandater.

Tidlig i sonderingene signaliserte Aps gruppeleder Ivar Vevelstad at han ønsket et ordførerskifte. På Samarbeidslistens første listemøte valgte derfor Ken-Richard Hansen å trekke sitt kandidatur, etter 12 år som ordfører, for ikke å stå i veien for et samarbeid.

Deretter ble Samarbeidslista og Arbeiderpartiet enige om å gå sammen. Men i det påfølgende listemøtet snudde Samarbeidslisten og inngikk en allianse med Kommunelista i stedet. Dermed ble John-Arne Nilssen i dag valgt til varaordfører med elleve stemmer, to stemte blankt i den skriftlige avstemningen.

Formannskapet

Før valg av formannskap ble det diskutert valgmodell. Beslutningen om å vrake forholdstall-valg til formannskapet var enstemmig. Det må den være for at man skal kunne gå for samarbeids-valg i stedet. Resultatet ble at Samarbeidslisten får to representanter. De ville fått tre ved forholdstallsvalg. I stedet fikk alliansepartner Kommunelista doblet sin representasjon til to. Mens Ap fikk én representant. Formannskapet ser dermed slik ut: Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sa-l), Aud Synnøve Utnes Vistnes (Sa-l), John-Arne Nilssen (K-l), Hilde Elise Pedersen (K-l) og Harald Axelsen (Ap).

Forslag til medlemmer i kontrollkomitéen skal foreligge til neste formannskapsmøte. Gruppelederne ble gitt i oppgave å se på komité-modellen, foreslå eventuelle endringer og gi innstilling til formannskapet.

Ken-Richard Hansen, som fortsetter i kommunestyret, ble takket av som ordfører med gaver, gode ord av sin etterfølger og applaus. Forslaget om å gi ham etterlønn ut året ble enstemmig vedtatt, etter at Hansen ble sendt på gangen som inhabil.

Ny rådmann

Det avtroppende kommunestyret holdt sitt siste møte i dag, før det nye ble konstituert. Blant sakene var behandlingen av et sterkt forsinket regnskap og årsmelding for 2014. Regnskapet viser et mindreforbruk på 2,4 millioner. Tertialrapporten fram til 31. august ble presentert med et mindreforbruk på 200.000 kroner. Tildelingen av 250.000 i prosjektmidler til "Bærekraftig omsorg" fra Fylkesmannen er ifølge rådmannen ennå ikke regulert inn i budsjettet.

Prosessen rundt ansettelse av ny rådmann sto også på dagsorden. Det ble vedtatt å sette ned et utvalg bestående av gruppelederne Kari Anne Bøkestad Andreassen, John-Arne Nilssen og Harald Axelsen, midlertidig rådmann Signar Kristoffersen - som har utelukket seg selv som kandidat - samt en representant for de tillitsvalgte. Målet er å lyse ut stillingen i løpet av oktober.

Les mer i papiravisen lørdag.