Jørgen har alle­rede fått ekstra kunder etter serti­fise­ringen

foto