Sømna Biogass kan miste store deler av tildelt støtte

foto