Setter midler­tidig stopp for søknader om landba­sert oppdrett