Elektrisk ferje har gitt strømselskap et historisk år

foto