NVE-konsesjon på plass – planlagt settefiskanlegg blir større og dyrere