Stavsmarken Gård og Pølsemakeri får pris fra Innovasjon Norge