Utsatte behandling av alle sakene om næringsstøtte