Nova Sea betalte 267 millioner kroner for en tredjedel av Torghatten Aqua