Brønnøymann fikk fengselsstraff for å ha gjemt penger i skatteparadis