NVE mener smoltanlegg har et uforsvarlig vannforbruk