SV-topp er skeptisk til landba­sert oppdrett

foto