Økonomi­sjef sier opp – tar direk­tørjobb i privat sektor