Som kjent må Brønnøy spare store beløp både i år og 2025. Ett av de foreslåtte kuttene på kommunedirektør Frank Grønbeck Nilssens liste er en halv driftshjemmel for en privatpraktiserende fysioterapeut. Dette skal kunne spare 265.000 kroner i året. Tillitsvalgte hevder i en kommentar til kuttlisten at dette tilsvarer 75 pasienter i året. Det er allerede stort behov for fysioterapeuter i kommunen, og mange må vente på behandling. Verre ble det selvsagt etter den uheldige nedleggingen av Helgeland Rehabilitering i Sømna, som ga mange et godt tilbud.

I dagens avis kan man lese om hvordan fysioterapi har hjulpet flere innbyggere som av forskjellige årsaker trenger hjelp. Det er historier om folk som takket være hjelpen kan lære å gå igjen, eller å bruke en arm som har vært skadet. Dette er en type behandling som for relativt lave kostnader kan bidra til store gevinster, både for den som fortsatt kan bo hjemme, og for kommunen som ikke trenger å bruke to millioner kroner i året på en sykehjemsplass.

Kommuneøkonomi og prioriteringer kan være en vanskelig øvelse. Men dette er slik vi ser det et enkelt valg. Her sparer man relativt lite (mindre enn de 350.000 kronene som kommunedirektøren foreslo å bruke på bygdebok de neste fire årene, se side 16-17), og selv om det er viktig å bevare lokalhistorien er det viktigere å bevare innbyggernes evne til å fungere i hverdagen. Her er det mye penger å spare ved å bruke relativt beskjedne beløp.

Utvalg for helse, oppvekst og kultur var da også ganske kritisk til forslaget om å kutte i denne tjenesten (se side 3). Vi blir ikke overrasket om kuttet i fysioterapi foreslås fjernet av ett eller flere partier når saken kommer til formannskapet onsdag neste uke. Kommunedirektøren skal ha ros for å ha redusert kuttet fra 100 prosent til 50 prosent etter dialog med tillitsvalgte, men dette er et kutt vi tror kommunen ikke har råd til å gjøre.