De er der for å gjøre seg lekre. Ikke elevene, de fremtidige arbeidstakerne, men arbeidsgiverne som torsdag er på yrkesmesser i Brønnøy og Bindal. De har mål om å finne dem som skal smile på bilder av ansatte på bedriftens nettside de kommende årene. Vi er en utkant, og i utkanter er det ofte vanskelig å finne nok folk. I omsorgsyrkene trenger vi stadig flere, og privat næringsliv snakker ofte om behovet for folk.

Nøkkelen er å gjøre det attraktivt å jobbe og bo her. Det er et sammensatt og langt lerret å bleke. Det handler om nok lærlingplasser, og om at man må ha utsikter til god lønn og godt arbeidsmiljø. Kanskje også om at det er litt lettere å kjøpe egen bolig utenfor de store byene, og, klisjeen i alle rekrutteringsannonsene, den vakre naturen og mulighet for å padle kajakk opp på en fjelltopp, eller lignende.

Det handler også om at kommunene må legge til rette for tilflytting. Brønnøys ordning med gratis barnehage for tilflyttere kan være en gulrot i den sammenhengen. Andre eksempler er at arbeidsgivere kan dekke flytting og husleie i etableringsfasen. På sykehuset i Sandnessjøen har de lykkes godt med rekruttering av jordmødre. De driver «jordmoroppdrett», kan vi lese i en reportasje. Også kirurger går det bra å rekruttere, og lignende nyheter hører man fra sykehuset i Mo i Rana.

Det handler om trivsel, men særlig når det gjelder jordmoroppdretterne i Alstahaug så er det også snakk om å legge penger på bordet. Videreutdanning med 90 prosent lønn? På plass. Dekning av inntil 200.000 kroner i utdanningsutgifter? Også på plass. Sånt som dette teller, for penger er dyrt. Da britene stablet sitt helsevesen på beina etter krigen ble jobben med å få med seg legene på laget beskrevet som å «fylle kjeften deres med gull». Og det fungerte. Det kan fungere igjen. For alternativet er svindyre vikarbyråer – som også ser ut til å slite med å få tak i folk.

Utfordringen er naturligvis at både kommunene og helseforetakene må spare penger. Ofte ganske mye penger. Da er det begrenset hvor mye man kan bruke på gode tiltak, selv om de gode tiltakene på sikt kan bidra til reduserte kostnader. Det kan nok fortone seg som en veldig vanskelig jobb, siden kutt tidvis i sin tur fører til at man må bruke mer penger andre steder.

Vi håper at arbeidsgiverne fremstår attraktive, og at så mange som mulig føler seg velkomne tilbake til både lokalmiljøene de har vokst opp i, og til bedriftene rundt dem.