Styret i Helse Nord satte foten ned tirdag. Da administrerende direktør Marit Lind fikk flertallet mot seg trakk hun det omstridte forslaget om en helhetlig plan for en ny oppgave- og funksjonsdeling i Helse Nord. Forslaget hennes skulle på høring, og ville innebære blant annet nedleggelse av fødestua i Brønnøysund og at man endret strukturen på Helgeland fra to sykehus (som har vært planen siden 2020) til ett sykehus. Uten å si hvor dette ene sykehuset skulle ligge.

Overraskende? Kanskje ikke. Om man har fulgt strukturdebattene i helsevesenet på Helgeland og ellers i Nord-Norge er det lite som overrasker. Og det kan være greit å ta en fot i bakken. Helse Nord og Helgelandssykehuset har betydelige utfordringer med både økonomi og rekruttering, men forslaget styret fikk på bordet ville bare redusere underskuddet i Helse Nord fra 1,3 til 1,1 milliarder kroner i 2027 - 217 millioner kroner. Det er mye penger, men i noe så kostbart som helsevesenet monner det kanskje ikke nok.

I den andre vektskåla ligger nemlig betydelige avstander og de iboende utfordringene med å drive et helsevesen i en landsdel på størrelse med Nord-Norge, og en region på størrelse med Helgeland. Å sikre at pasienter kommer seg til sykehuset med god regularitet og i tide, det er nøkkelen. Klarer man ikke å få pasienten til sykehuset hjelper det ikke at det er stort og at det er fullt av topp kvalifiserte fagfolk.

Lokaliseringsspørsmålet ble også aktualisert av det nå forkastede forslaget om ett sykehus. Bent Høies «Sandnessjøen og omegn» har åpnet for en omfattende debatt om hvor hovedsykehuset i tosykehusmodellen skal være. Noen mener Tovåsen i Leirfjord, andre mener det bør bygges nybygg i Sandnessjøen. Andre at det bør bygges ut i Sandnessjøen. Spørsmålet er om man kan ta seg råd til et nybygg, som er realiteten om man skal finne en ny plassering. Før man gjør det bør man være sikker på at dagens sykehusbygg ikke kan benyttes videre og bygges ut.

Én ting er uansett klart for oss: Om det var «akseptabel avstand» fra Brønnøysund til Sandnessjøen om man skulle legge ned fødestua ville den avstanden fremstå mindre akseptabel om man gikk for ett sykehus og dette lå i Rana.