Kommunevalget 2023 kan bli spennende . Mens Vega-ordfører Andre Møller melder at han tar gjenvalg og brønnøyordfører Eilif Trælnes ennå ikke har bestemt seg, har ordfører Torhild Haugann i Vevelstad, Britt Helstad i Bindal og Hans Gunnar Holand i Sømna gjort det klart at de ikke tar gjenvalg.

I Brønnøy har forholdet mellom ordføreren, eget parti og samarbeidspartner Høyre vært svært anstrengt, og blant annet ført til at samarbeidsavtalen er sagt opp og at medlemmer av ordførerenes eget parti har fristilt seg. Mange vil nok stille spørsmål ved om Eilif Trælnes har noen reell mulighet til å få fire nye år på ordførerens kontor. Det spørs også hva slags Senterparti vi har etter valget i høst, og det er også spennende å se om Høyre får en reaksjon fra velgerne etter bråket.

I Vevelstad har vårt inntrykk vært at man er en kommune som stort sett ønsker å finne løsninger sammen, der posisjon og opposisjon historisk har samarbeidet godt. Noen skillelinjer finner man, da kanskje særlig mellom indre deler av kommunen og resten. Det kan bli spennende å se hvor godt rekrutteringen til politikken fungerer i en liten kommune som Vevelstad.

I Sømna har nedtrekket i pleie og omsorg vært et stridstema i politikken. Det store spørsmålet er om Senterpartiet kan beholde sitt rene flertall, eller om de nasjonale velgertrendene - som ikke går i agrarpartiets favør - også vil ramme lokalt.

I Bindal har legevaktsamarbeid med Nærøysund vært en vanskelig sak i senere tid. Legene ville ikke samarbeide, men kommunestyret vedtok å forhandle med nabokommunen over fylkesgrensa. Til slutt var det Nærøysund som sa nei, og nå er prosjektet lagt på is. Britt Helstad vil nok bli savnet av bindalingene for sin store arbeidskapasitet og klare tale.

I Vega kan Andre Møller bli gjenvalgt som ordfører, da blir det for femte gang. Det er utvilsomt fordeler med en ordfører som har hatt vervet så lenge. Man bygger opp kontakter, man får innflytelse både opp mot fylkespolitikere mer generelt, men også inn mot eget parti. Man blir også en kontinuitet for regionen. Samtidig må en ordfører som ønsker å ta fatt på en femte periode være veldig bevisst egen rolle, og hvordan han forvalter makten.

For la det ikke være tvil: Ordførervervet er ett av de viktigste og mektigste i et lokalsamfunn.