Debatten går om sjømatindustrimeldinga, hvor regjeringen blant annet foreslår endringer i leveringsvilkårene og bearbeidingsplikten.

Nordland SV markerte seg torsdag i debatten med sitt krav om at trålernes kvoter må gis til kystflåten, siden trålerne ikke bidrar nok til verdiskapning langs kysten.

Å jage trålerne bort er neppe realistisk, vi kan ikke gå inn i framtiden med regler om at den mest effektive måten å fiske på skal bli forbudt, så lenge den drives ressursmessig fornuftig. Og trålerne bidrar til helårsdrift ved å levere fisk når kystflåten ikke gjør det.

Samtidig er det ingen grunn til å føre en totalt liberalistisk fiskeripolitikk med frislipp av alt. Fisken i norske havområder er vår felles ressurs. Å forvalte den til fellesskapets og kystens beste er like fornuftig som det i sin tid var å bygge opp en norsk oljenæring med til dels statseide selskap istedenfor å legge alt i hendene til utenlandske giganter. Og med klimamål å oppfylle er det ingen grunn til å legge til rette for eller å godta at fisk sendes jorden rundt.

Fiskeripolitikken vil sannsynligvis også i framtiden være et kompromiss mellom regulering og marked. Og apropos sistnevnte, så påpeker SV at markedet betaler bedre for kystflåtens ferskfisk enn trålernes frossenfisk. Det er også noe å ta med seg.

Matti Riesto