Krfs politiske løsninger er bygd på et solid fundament hvor grunnsteiner som menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret forplikter oss til å ivareta også de mest sårbare og familienes behov for mer tid til det viktigste.

I sommer begynte jeg på en steinmur på hytta. Den viktigste delen av arbeidet er fundamentet. Det jeg trodde skulle være noen dagers arbeid viste seg å ta uker. Fordi området steinene skulle hvile mot både var for lite og for svakt. Jeg måtte fjerne løse steinmasser og utvide området for å sikre at steinene skulle få et solid fundament så muren blir stående.

I løpet av arbeidet gikk tankene til KrFs grunnverdier. Disse er fundamentet for våre politiske løsninger som gjør at vi skiller oss ut fra andre partier. Selv om andre har sagt seg enig i vår familiepolitikk i det siste (for eksempel at vi vil styrke og ikke styre familiene), noe som viser at dette er gode løsninger for familier flest, så står vår familiepolitikk på egne ben. Den endres ikke når de politiske vindene snur. Den står fast fordi den har et solid fundament. La meg presentere noen grunnleggende ting ved dette fundamentet.

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, en retning som jeg ofte kaller for «den gule veien». Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og har sin forankring i det kristne menneskesynet, i nestekjærligheten og forvalteransvaret. Det betyr ikke at våre velgere må være kristne, men det legger sterke føringer på våre politiske løsninger. Det gir trygghet for velgerne at vi står for noe når politiske stormer kommer. At vi ikke rokkes, for akkurat som steinmuren på hytta vår trenger et fundament så trenger også politikere det.

Vi ser på samfunnet som en vev av små og store fellesskap som gjør at mennesker kan leve gode og selvstendige liv. Ikke som øde øyer som bare har ansvar for seg selv og sitt, og heller ikke som brikker i et stort puslespill der staten har ansvaret fra vugge til grav. Vi tror at samfunnet bygges nedenfra, av deg og meg, av familier i ulike former, av mennesker som bryr seg mer enn de må og som strekker seg langt for å inkludere og vise vei. Av entreprenører og innovatører som vil noe mer for å tjene lokalsamfunnet og bygge opp andre, av industriarbeidere, gründere og havbruksutviklere, bønder og reiselivsaktører som trenger gode og forutsigbare rammevilkår for at de skal få fortsette å tjene andre med sine talenter.

Slik bygges samfunnet nedenfra, sterkt og robust, i stor grad motivert av nestekjærligheten og forvalteransvaret. Jeg har sett det på besøk i bedrifter og på gårdsbruk. Det er mye kjærlighet der ute. Til jorda, til dyra, til ansatte og til næringen. Og alle er vi en del av ulike familier som også trenger gode og forutsigbare rammer for å ha det godt. Derfor foreslår vi at staten dekker ti prosent av lønna til en forelder fram til barnet fyller to år så det kan bli mer tid til det viktigste. Derfor vil vi øke barnetrygden med 2000 kroner fram til 6 og 1500 fram til 18 år. Og så vil vi kvitte oss med tredelingen av foreldrepermisjonen og innføre en pårørendestøtte på kr 7500 i måneden slik at omfattende private omsorgsoppgaver blir sett og verdsatt av storfellesskapet.

Fundamentet er avgjørende. Du finner vårt på krf.no/politikk. En av grunnsteinene for vår politikk er vernet av mennesket fra unnfangelse til en naturlig død. Jeg håper at du vil gi Krf din stemme ved valget. Vi bygger på et solid fundament som gir spirekraft til de beste politiske løsningene både for enkeltindividet og for de små og store fellesskapene i vårt samfunn. Godt valg!

Linda Helen Haukland, sentralstyremedlem og Nordland Krfs førstekandidat