Det er både muligheter og trusler i Luftambulansetjenestens strategidokument for 2019-2030. Man kan si det er bedre enn fryktet, kun ett av fem forslag innebærer nedskalering til dagberedskap i Brønnøysund. Men det må ikke bli noen sovepute, for dette alternativet er ett av to som bare gir «moderat kostnadsøkning». Nå gjelder det å bruke høringsrunden for å få fram at dette er uakseptabelt for Sør-Helgeland, som mangler sykehus og har sårbare veiforbindelser.

For vår region må målet være realisering av alternativ 5 – jetfly i Tromsø, og på Gardermoen, slik at flyet i Brønnøysund frigjøres til flere oppdrag lokalt.

Men for å komme dit må vi også i dag bruke flyet her. Et tungvint bestillingssystem gjør at ambulanseflyet i de fleste tilfeller letter fra Brønnøysund uten pasienter, selv om det uansett skal på vingene. Kapasitet blir ikke utnyttet, og pasienter får en unødvendig ukomfortabel reise over land og sjø. Dette gjelder ikke minst psykiatripasientene, som Helgelandssykehuset i større grad ønsker å fly. Flere av dem er i en tilstand hvor en lang biltransport gjør vondt verre, og i de tilfeller hvor de har med seg politivakt er det dårlig ressursbruk at politifolk skal bruke timer og dager på dette.

Derfor må bestillingsrutinene endre snarest, så ledig kapasitet kan brukes til pasientenes, politiets og samfunnets beste.

Matti Riesto