Med prosjektmidler skal Sør-Helgeland skinne...

foto