I våres forskrudde verden går utviklingen sjelden til det bedre – heller det verre.

Ved legekontoret i Vik hadde man før et hyggelig venteværelse med TV, lekekrok for barna og rikelig plass. Der traff man kjente og kunne slå av en prat og som en kjent professor sa, ble mange diagnoser stilla der. Rimelig ventetid for å få legetime, og man fikk svar når man ringte legekontoret. Slik er det ikke i dag. Venteværelset er redusert til et utrivelig kott, og det er mest fremmede folk å treffe der. Fastlegeordningen er blitt å omfatte Brønnøy og delvis Bindal, noe som gjør at sømnafolk må vente lengere på å få time. Legedekningen er bra hvis de var på jobb, men stadig er det noen som er borte av diverse grunner. Når du går til resepsjonen, er det glassvegg på glassvegg. Hele fasiliteten minner om en russisk rettsal. Bur på bur. Ofte er det bare en helsearbeider som betjener alt, og de kan ikke både ta telefonen og ta seg av folk samtidig om de klarer å høre telefonen i det hele tatt. Jeg må presisere at det er et hyggelig og dyktig personale vi har. Man må ikke forvente at eldre mennesker kan betjene Helse- Norge, men har behov for å snakke med ekte mennesker. Så er det store spørsmål: Hvem er det som har funnet på alt dette?

Kommunehuset: Når man kommer langs fylkesveien inn mot Vik, ligger vårt gamle, ærverdige kommunehus på høyre side.

Skulle du avlegge huset et besøk og tar i inngangsdøra, får du en overraskelse. Døra er låst, og hvis du forter deg kan du se gjennom vinduet skygger av folk som passerer eller ikke noe liv i det hele tatt.. På folkemunne har huset fått navnet «lukket avdeling».

Skal du snakke med en etat, må du gå til ekspedisjonen i paviljongen og melde deg. Der er ifølge kommunens heimeside fire mennesker som gir deg audiens hos de høye damer og herrer. Det er mulig at man må bestille time også så man ikke risikerer at den man vil snakke med har «hjemmekontor» den dagen.

For en tid siden ga kommunens embetsfolk seg selv nye titler. Fint skal det være, og hensikten må være å gjøre det de egentlig gjør ubegripelig for befolkningen i kommunen. Da blir ansvar vanskelig å plassere og vanskelig å se om denne stillingen overhode trengs. Men det er ingen grunn til å stenge seg inne hvis dette er årsaken. Jeg regner med at Sømnas befolkning ellers ikke regnes som farlige så det er grunn å sikre personalet. Det har vært reist behov om et nytt rådhus som holder dagens krav til for eksempel ventilasjon. Det er bare å åpne på dører og vindu og slippe inn frisk luft. Nyt møkklukta om våren og se glad ut. Mesteparten av dette skjedde under forrige kommunestyres vakt, men de var vel for opptatte med å prøve fargerike sokker enn å se hva som tjente befolkningen. Alt dette jeg skriver har jeg snakka med mange folk om, og de er enige med meg.

Fra i høst fikk vi ny politisk ledelse. Jeg oppfordrer dem til å få slutt på denne dumskapen og åpne huset før embedsfolket utvikler sosialangst og i verste fall blir innesluttet.

Sømna 28.04. 24.

Kurt Kristoffersen