Alle trenger et sykehus med nødvendig kompetanse og tilgjengelighet - også på Helgeland. Foretaksmodellen er de markedsliberales instrument for å føre det offentlige helsevesen inn i krisen vi nå ser og til å privatisere sykehus- og helsetjenester. Usikkerheten myndighetene og foretaksledelsen med det har skapt over år har i seg selv ført til tøffe arbeidsforhold, frafall av viktig kompetanse og vansker med å rekruttere nye fagfolk.

Helseministeren har gitt foretaket Helse Nord i oppgave å rette opp skuta som går med enorme underskudd. Manglende fagfolk må leies inn (fra markedet) i dyre dommer.

Pulverisering av ansvar som følge av dette styringssystemet har vel gått opp for de fleste. Det er jo noe av hensikten for å få til privatisering. Midt opp i dette dukker det opp noen godt betalte kommunedirektører fra de største byene som trer inn på den politiske arena og «tilbyr et godt samarbeide» med Helse Nord på vegne av de kommunene de mener seg å representere. Skille mellom politikk og administrasjon er dermed ikke slik det var og bør være. Derfor har disse fått rikelig med pepper fra en rekke ordførere i Lofoten og Vesterålen.

Når pengeløse sykehusforetak blir tilbudt å forsyne seg av kommunale tjenester er det ikke utenkelig at de vil gjøre det. Særlig ikke når det blir tilbudt på sølvfat av «herremenn» som selv har en lei tindens til å sultefore lovpålagte kommunale oppgaver.

Lokalt er det fristende å tenke omkamp igjen. Det er åpenbart at det ikke blir bygd noe nytt sykehus i eller nært Sandnessjøen. Det finnes det ikke penger til nå. Noen lar seg derfor lede til tanken om bare ett sykehus på Helgeland (ikke i to lokasjoner) og starter derfor kampen om å dissekere tjenestene i Mosjøen til seg selv uten grundig å forstå konsekvensene for psykiatrien som helhet på Helgeland. Etter en rekke selvmord ble det en nasjonal oppgave å prioritere opp dette behandlingstilbudet. Dersom det som er bygd opp i Mosjøen nå blir nedlagt vil det ta lang tid å bygge opp et annet sted uansett hvor. Det tåler ikke disse pasientene. Psykiatrien krever også nærhet til somatiske tjenester hvilket Mosjøen har i dag. Alt dette har Rødt nå argumentert for og det samme kommer fra faglig hold fra Helgelandssykehuset.

Derfor må tjenestene i Mosjøen bestå. Sykehuset i Sandnessjøen må bestå og sykehuset i Mo må bestå i tillegg til DMS-et i Brønnøysund. Foretaksmodellen må skrotes, men uansett må staten ut med pengene det koster for at dette skal stå fast. Stå fast så langt fram i tid at det lar seg gjøre å tilby trygghet for jobb og gjøre det mulig å rekruttere den kompetansen som trengs. Dette må være vårt krav her på Helgeland og antakelig blir det slik også i Lofoten, Vesterålen og Narvik selv om sistnevnte uansett blir berget av militærstrategiske grunner.

Rødt Rana v/leder Kurt Storhaug

Kurt Storhaug er leder for Rødt Rana.