Denne mandagen ble alt annet enn en blåmandag for Sør-Helgeland. En solid andel av de cirka 7 milliardene EQT betaler for 90 prosent av aksjene i Torghatten, ble da overført til folk og bedrifter på Sør-Helgeland. Lederen i Brønnøy Næringsforum anslår at nærmere 4 milliarder havnet i Brønnøy. Det er en vanvittig sum penger.

For mange vil dette antakelig kunne gi et lite, eller stort, løft i livet - i form av nytt hus, renovering, bilbytte eller kanskje den litt for dyre TV-en man har sett på en stund, men ikke hatt penger til etter at regninger er betalt. Vi håper folk velger å handle lokalt, så mye som mulig - jo mer av pengene som blir igjen i regionen, jo bedre.

De virkelig store pengene, ufattelige beløp fra flere hundre millioner til flere milliarder kroner, er det - slik det ofte er - noen få enkeltpersoner som skal forvalte. Forbergskog-familien, Torstein Moe og Torgnes-familien får til sammen 2,6 milliarder kroner inn på konto denne mandagen. De representerer nærmere 40 prosent av Torghatten-aksjene, og dermed også oppgjøret.

Paul Birger Torgnes har allerede pekt på tre konkrete, og store, prosjekter lokalt der mesteparten av de knappe 185 millionene Torgnes-familien får skal brukes. Samtlige prosjekter har til felles at de vil gi både omsetning og arbeidsplasser på Sør-Helgeland. Han sier det er en målsetting å tjene penger på investeringene - selvsagt, men ingen kan bestride at det han jobber for å få til også vil kunne gi betydelig positive ringvirkninger for regionen.

Også Brynjar Forbergskog sier han ønsker, og jobber med, flere prosjekter som han håper vil gi lokale effekter. Oppdrettsbransjen og Akvafuture er stikkord der. Vi håper han lykkes. Med 2,1 milliarder kroner i frisk kapital står det i alle fall ikke på pengene.

Kanskje kan én eller flere av disse virkelig store pengeforvalterne, eller noen av de som kommer like etter på aksjonærlista, også bidra til ett eller flere fond som kan støtte de som vil få til noe på Sør-Helgeland, men som mangler penger - og der risiko eller aktiviteten kanskje tilsier at en bank ikke vil bidra. Det finnes helt sikkert både gründere, kulturaktører og idrettsspirer i regionen vår som ville blomstret hvis noen ga dem nødvendig tillit - og penger.