Kommentar til nedleggelse av restaurant- og matfag i Brønnøysund