Svar til Høyres kvinnenettverk for nedlegging av norsk jordbruk

foto