I forrige uke ble Vega kommune koblet på Brønnøys internkontrollsystemer for eiendom. En av svært mange lovpålagte oppgaver en kommune skal ivareta. Hvert år får kommunene i Norge – uavhengig av størrelse – stadig flere oppgaver som er lovpålagte. Her er det mye viktig og bra, som barnehageplasser, skoleskyss og vann og avløpssystemer – men det koster flesk å sørge for at alle har alt.

For å sikre at alle disse kravene imøtekommes så trenger kommunene i tillegg riktig kompetanse og robuste fagmiljøer. Det sier seg også selv at hvis en kommune har en teknisk avdeling med én ansatt, så blir det vanskelig å avvikle ferie. Åpenbart er det en fordel, både for innbyggere og kommuneansatte, at kommuner går sammen for å ivareta viktige og kompliserte fagområder. Spørsmålet er hvordan de skal gå sammen.

Regjeringen vil ha kommunesammenslåing, og har ved flere anledninger varslet at de vil gjøre livet vanskelig for de minste kommunene i framtiden. Kommuneekspert Geir Vinsand sier den nye inntektsmodellen som nå er på høring vil gjøre det «svindyrt» å være liten kommune. Kommunalministeren truer også med fjerning av småkommunetillegg. Men ennå er ingenting vedtatt, så usikkerheten råder. Det er i praksis slik at regjeringen ber kommunene bygge lego uten bruksanvisning. Det kan gi mange kreative løsninger. Men blir de godtatt? I verste fall kan det ende med utredninger og samarbeidsavtaler som det aldri blir noe av. Rot, kaller man slikt.

Bård Pedersen