Hvis alt går etter planen kan Rootsfestivalen til sommeren i tillegg til å servere bryggerienes dråper også by på egenbrygget øl. Kortreist drikke blir et fint supplement til det øvrige tilbud. Mat og drikke er for lengst akseptert som kulturuttrykk og i så måte er lokalt øl et like naturlig tilskudd til festivalen som de lokale artistene.

Festivalen har snart formalitetene i orden, og i prosessen har de valgt å «ligge lavt» inntil dette var på plass. Derfor ba søkerne i Kulturcompagniet om at den politiske behandlingen av skjenkesøknaden ble unntatt offentlighet, med hjemmel i offentlighetslovens paragraf om forretningshemmeligheter.

Det er en ærlig sak å bruke den paragrafen, men samtidig skal festivaleierne være forsiktig med hvilke signaler man sender ut. Dersom det kan være tvil om roller, er det desto viktigere å være åpen. Både Torstein Moe og Per Martin Orvik er profilerte politikere for Venstre, Moe som varaordfører og Orvik som formannskaps- og kommunestyrepolitiker. Begge har også tunge verv i både Kulturcompagniet og Rootsfestivalen.

Vi har tiltro til at de to politikerne greier å skille rollene, men nettopp for å vise at dette går rett for seg gjør de også lurt i å ha mest mulig åpne prosesser og åpne dører. Det er derfor klokt at vedtaket om dette nå er åpnet for offentligheten.

Matti Riesto