Ei styrking av utdanningstilbud på Helgeland og Nordland er viktig for å beholde de unge i landsdelen

foto