8. mars markerer en viktig dag i kalenderen – den internasjonale kvinnedagen. Dette er en anledning til ikke bare å feire kvinnenes prestasjoner, men også til å belyse og fremme viktige spørsmål som berører halvparten av befolkningen. I år ønsker jeg å rette søkelyset mot to kritiske områder hvor det er behov for fornyet politisk innsats: støtte til kvinner i overgangsalderen og kvinnelige gründere, og forståelsen av den kvinnelige syklusens betydning.

Politikk for kvinner i overgangsalderen

Overgangsalderen er en fase i livet som alle kvinner går gjennom, men den er fortsatt underrepresentert i politiske diskusjoner og i samfunnet generelt. Kvinner i denne alderen står overfor unike utfordringer, både fysisk og psykisk. Hetetokter, søvnproblemer og humørsvingninger er bare noen av de symptomer som kan påvirke livskvaliteten betydelig. Dessverre mangler det ofte rett støtte og forståelse for disse utfordringene i arbeidslivet og i samfunnet.

Jeg oppfordrer politikere til å utvikle politikk som bedre støtter kvinner i denne livsfasen. Dette kan inkludere fleksible arbeidstider, tilrettelegging på arbeidsplassen, og bedre helsetjenester spesifikt rettet mot overgangsalderen.

Ny politikk for kvinnelige gründere

Norge har en sterk historie med innovasjon og entreprenørskap, men kvinnelige gründere møter fortsatt barrierer som hindrer dem fra å oppnå sitt fulle potensial. Dette omfatter alt fra kjønnsbaserte forskjeller i finansiering til manglende representasjon i lederstillinger. Det er en kjensgjerning at kvinner tar mindre risiko og bekymrer seg mer. Dette bør egentlig bli sett på som positive egenskaper, men ofte møtes kvinner med at de tar for liten risiko, satser for smått. Hvorfor ikke møte kvinner der de er?

Det er viktig å utvikle og implementere politikk som aktivt fremmer og støtter kvinnelig entreprenørskap. Dette kan inkludere spesifikke fond og investeringer rettet mot startups ledet av kvinner, mentorprogrammer, og utdanningsinitiativer som fremmer kvinnelig deltakelse.

Betydningen av den kvinnelige syklusen

Endelig, det er på tide å anerkjenne og integrere kunnskap om den kvinnelige syklusen i både helsepolitikk og i samfunnet generelt. Forståelsen av hvordan menstruasjonssyklusen påvirker kvinner både fysisk og mentalt, kan bidra til å skape mer inkluderende og forståelsesfulle arbeidsplasser og samfunn.

Inkludering av den kvinnelige syklusen i arbeidslivspolitikken kan bety tilrettelegging for smertelindring og hvile under menstruasjon, samt støtte til de psykologiske endringene som kan følge med syklusen. I tillegg vil det være en gavepakke for kvinnen selv og ledere om man utnyttet fasene i syklusen, fordi hver fase har noen positive egenskaper.

Kvinnedagen er en påminnelse om at vår innsats for likestilling og rettferdighet aldri er fullført. Det er på tide å anerkjenne og handle på disse områdene, og skape en fremtid hvor alle kvinner føler seg støttet, verdsatt og i stand til å nå sitt fulle potensial.

Med håp om endring, Jeg har selv levert inn forslag til Arbeiderpartiets programarbeid på forslag om ny politikk for kvinnelige gründere og kvinner i overgangsalder.

Karianne B Bråthen

Gründer, daglig leder, og samfunnsengasjert kvinne