Fylkesordfører avviste å behandle ferjeforslag fra Høyre – noe annet ville vært uansvarlig

foto