Utbruddet av laksesykdommen ILA i Lofoten viser at bransjen fortsatt har sine utfordringer, men også at de er hensyntatt: I tråd med retningslinjene er all fisk fra rammede anlegg slaktet, i tillegg til at store områder rundt er brakklagt.

Samtidig finnes det også mer grunnleggende utfordringer å ta tak i. Med den veksten i oppdrettsnæringen som det legges opp til, så legger norsk oppdrettslaks i seg ikke så rent lite mat. Dersom foret skal være soyabasert, så øker det presset på regnskog-land, hvor det kan produseres rimeligst. Derfor har Norsk institutt for bioøkonomi rett når de til NRK Nordland sier at laksen må legge om kosten. Instituttet forsker på utvikling av fôr basert på sukkertare.

Norsk oppdrettsfisk er utvilsomt en del av svaret når stadig flere munner skal mettes på kloden – og kanskje er råvareprisene vi nå ser, der laks danker ut olje, et tegn på tidene som skal komme. Oppdrettsfisken krever mindre råvare per kilo enn de fleste typer kjøtt. Men for å være fullt ut bærekraftig bør næringen også legge om til mer marin kost, fôr som ikke består av soya og hvete. Teknologien er allerede under utvikling, nå handler det om å gjøre den lønnsom. Med de lakseprisene som er nå, bør det være rom for at næringa også tar seg råd til å kjøpe og utvikle fôr som ikke fortrenger andre.

Matti Riesto