Lang saksbehandlingstid ved Brønnøysundregistrene – en villet politikk

foto