Regnskap Norges direktør Rune Aale-Hansen uttaler til BA at lang saksbehandlingstid ved Brønnøysundregistrene skaper problemer for næringslivet, og at det skyldes økt pågang og manglende kapasitet hos Brønnøysundregistrene. Dette har Regnskap Norges direktør helt rett i, en utvikling NTL har advart mot i lengre tid.

Brønnøysundregistrenes økonomiske situasjon ble en debattert sak i forbindelse med statsbudsjettet 2020. NTL tok opp saken da Brønnøysundregistrene fikk besøk av daværende næringsminister Røe-Isaksen, og i stortingets næringskomite. En av Høyres stortingsrepresentanter fra Nordland sa da at– "Ledelsen og tillitsvalgte ved Brønnøysundregistrene krisemaksimerer".

1. september overtok Brønnøysundregistrene det nye registerbygget i Havnegata og den nye husleien begynner å løpe. Husleien i nytt bygg utgjør en økning i størrelsesorden 40 MNOK i året. Denne økningen blir ikke kompensert fra stortinget, og pengene må hentes innenfor gjeldende ramme.

På toppen av dette kommer regjeringens såkalte ABE-reform(Avbyråkratisering – og effektiviseringsreform), eller som vi velger å kalle det – ostehøvelkutt. Dette utgjør nå til sammen over 10 millioner kroner i redusert ramme.

Hvor skal en da hente pengene? Det finnes dessverre ikke så mange andre alternativ enn kutt i antall ansatte. Brønnøysundregistrene har redusert med over 60 saksbehandlere de siste fem-seks årene, samtidig med at saksmengden øker. Det sier seg selv at saksbehandlingstiden går opp. At både vi som fagforening og ledelsen ved Brønnøysundregistrene advarer mot dette er på ingen måte krisemaksimering, men en realitetsorientering.

Når Regnskap Norge påpeker alt for lang saksbehandlingstid og de konsekvenser dette får for næringslivet, er det vi ser nå dessverre bare starten. Fra 2022 vil husleieøkningen få full årsvirkning og de konsekvenser det medfører.

Tiltakene Brønnøysundregistrene har iverksatt er ikke forsvarlige over tid. De ansatte jobber overtid for å få ned saksbehandlingstiden, noe som både er kostbart og medfører stor belastning for de ansatte. Som Regnskap Norge korrekt påpeker må myndighetene ta dette på alvor og sørge for å bevilge nok ressurser.

Det som nå skjer er det advart mot, men advarslene er dessverre ignorert. Det som skjer er en villet politikk fra dagens regjering.

Mandag er det valg - det er på tide med en ny kurs!

Godt valg!

Kjetil Mathisen

Leder NTL Brønnøysundregistrene